Depolama Hizmetleri


Depolama Hizmetleri

Belirli bir noktadan veya farklı bir yerlerden gelen ürünlerinizin belirlenmiş bir süre depolanarak korunup belirlenen bir yere veya noktalara gönderilmesi işlemine depolama hizmetleri denir. Depolamanın uzun süre yapılacağı yere depo ismi denirken kısa süreli depolama yapılacak yere dağıtım merkezi adı verilmektedir. Depolama hizmetleri kapsamında alınan ürünlerinizin kontrol edilmesi, sayımının yapılması ve teslim alınması, yerleştirilmesi ve süre sonunda tekrar kontrolleri gerçekleştirerek iletilmesi aşamalarını kapsar.